Cursus Handreiking voor professionals om in gesprek te gaan over kwetsbare thuissituaties – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Aanbod

Cursus Handreiking voor professionals om in gesprek te gaan over kwetsbare thuissituaties

Locatie: In overleg

Soort: Cursus

Vorm: Groep, minimaal 6 en maximaal 12 personen

Prijs: Kosteloos

(Start)datum: In overleg

Duur: 2 dagdelen van 3 uur

Hoe kun je als professional ouders/gezinnen ondersteunen bij veilig opgroeien van kinderen in het aardbevingsgebied? Door omstandigheden, bijvoorbeeld in de leefomgeving van de ouder, kan ouderschap extra onder druk komen te staan. Kinderen kunnen dit merken en er last van hebben. Soms is de veiligheid zelfs in het geding. Wonen in het aardbevingsgebied kan zo’n extra stressfactor voor gezinnen zijn. Onduidelijkheid over de afwikkeling van schade, een onveilige woonsituatie of steeds moeten verhuizen, kunnen ervoor zorgen dat ouders hun kinderen niet altijd kunnen bieden wat ze zouden willen. Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om over deze schaduwkanten van ouderschap te praten, laat staan om hulp te vragen. We gaan in op hoe jij als professional door naast de ouder te gaan staan, kan bijdragen aan een duurzame oplossing.

Tijdens deze cursus wordt een handreiking geboden aan de professionals, gebaseerd op onderzoek, ervaringen van professionals en verhalen van bewoners in het aardbevingsgebied. Er is ook de mogelijkheid om eigen casuïstiek te bespreken. Centraal staat hoe jij als professional kunt bijdragen aan het versterken van de veerkracht van gezinnen en welke basishouding helpend is om het gesprek aan te gaan als je je zorgen maakt. Tevens wordt er stil gestaan bij wat je kunt en moet doen bij vermoedens van onveiligheid in het gezin. Er wordt geoefend en getraind in hoe je een gesprek kunt aangaan met gezinsleden over veilig opgroeien in een stressvolle omgeving.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen:

Dagdeel 1
Het eerste dagdeel gaan we in op hoe je spanningen die gezinsleden kunnen ervaren vanwege het wonen in het aardbevingsgebied bespreekbaar kunt maken.

  • Hoe praat je met ouders over wat het met ze doet wanneer zij hun kind geen veilige woonomgeving kunnen bieden?
  • Hoe ga je het gesprek aan met kinderen?
  • En hoe kun je ouders en kinderen ondersteunen om ook met elkaar in gesprek te blijven over stress en angsten?

Dagdeel 2
De tweede dag van de cursus staat het gesprek centraal met gezinnen waar sprake is van (vermoedens van) een onveilige opvoedsituatie.

  • Op welke manier blijf je in contact met ouders, wanneer de veiligheid van de kinderen mogelijk in het geding is en je de verschillende stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet doorlopen?
  • Hoe zorg je ervoor dat je vanuit verschillende perspectieven blijft kijken, bijvoorbeeld wanneer je als professional zelf ook geraakt bent door aardbevingsproblematiek of te maken hebt gehad met onveiligheid?

Programma
Nader te bepalen.

Aanbieder
Hanzehogeschool Groningen

Locatie
Provincie Groningen, exacte locatie nader te bepalen.

Docenten
Dagdeel 1 en 2: Susan Ketner, lector Integrale aanpak kindermishandeling Hanzehogeschool Groningen
Dagdeel 1: Melissa Dales, geestelijk verzorger en werkzaam geweest in het aardbevingsgebied
Dagdeel 2: Suzan Weegenaar, beleidsadviseur scholing Landelijk Netwerk Veilig Thuis en trainer huiselijk geweld en kindermishandeling

Interesse?
Heb je interesse of vragen over het aanbod, vul dan het contactformulier in via onderstaande oranje button. We nemen dan z.s.m. contact met je op.

Inschrijven

 

 

 

Nieuwsbrief Aardbevings Academie

Op de hoogte blijven van (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerde activiteiten

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.