Gaswinning aardbevingen en maatschappelijke gevolgen juni 2018 tot juli 2019 – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Bibliotheek

Gaswinning aardbevingen en maatschappelijke gevolgen juni 2018 tot juli 2019

Thema: 

Type: Literatuurstudie

Auteur: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Publicatiejaar: 15-06-2020

Voor u ligt de tweede literatuurstudie van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Deze is opgesteld met als doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voert jaarlijks een literatuurstudie uit naar de maatschappelijke impact van de bodembeweging in Groningen met als doel om een onafhankelijk, volledig en geïntegreerd overzicht te geven van de kennisontwikkelingen. Deze literatuurstudie is een actualisatie en opvolging van het literatuuroverzicht 2018 (Sluiter et al., 2018a)

Waarom een kennisoverzicht?

Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van het onderwerp en de diversiteit van onderzoek. Er zijn veel verschillende aspecten van de maatschappelijke gevolgen en veranderingen op o.a. het vlak van de problematiek zelf en de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Door die complexiteit en veranderlijkheid duizelt het al snel en raakt men het spoor gemakkelijk bijster. Ook is het ingewikkeld dat er zoveel rapporten en visies verenigd moeten worden: er zijn onderzoeken vanuit vele disciplines, (voortgangs)rapportages en jaarverslagen. Dit literatuuroverzicht presenteert de aanwezige kennis op een toegankelijke manier en verbindt kennis uit verschillende disciplines met elkaar om een compleet, geïntegreerd en afgewogen beeld te geven van de stand van kennis en lacunes. Waar mogelijk voorzien we deze van een duiding.

Meer weten? https://4140b167-817c-4016-85ed-8ebd95b749de.filesusr.com/ugd/baf6e8_f7cc9ca0d8cf435c96a615a9c5aae658.pdf

Nieuwsbrief Aardbevings Academie

Op de hoogte blijven van (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerde onderdelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.