Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen is een actualisatie en opvolging van deze voorgaande literatuurstudies – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Bibliotheek

Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen is een actualisatie en opvolging van deze voorgaande literatuurstudies

Thema: 

Type: Literatuurstudie

Auteur: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Publicatiejaar:

Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen is een actualisatie en opvolging van deze voorgaande literatuurstudies. Voor dit geactualiseerde overzicht hebben is gebruik gemaakt van de literatuur die verschenen is tussen juli 2019 en juli 2020. Net als de vorige literatuurstudies is dit overzicht opgedeeld in zes thematische hoofdstukken. Daarnaast overziet deze studie in de Reflectie de ontwikkelingen binnen het gaswinningsdossier in volle breedte op basis van de bevindingen van drie literatuurstudies en inzichten uit de praktijk. De Samenvatting geeft een korte overzicht van de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk. De hoofdstukken, de Samenvatting en de Reflectie kunnen ook apart gedownload worden. Meer weten: https://www.kennisplatformleefbaar.nl/stand-van-kennis-2021

Nieuwsbrief Aardbevings Academie

Op de hoogte blijven van (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.