Professionals over de versterkingsoperatie – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Bibliotheek

Professionals over de versterkingsoperatie

Thema: Versterkingsoperatie

Type: Rapport

Auteur: Gronings Perspectief

Publicatiejaar: december 2020

In de periode december 2019 tot september 2020 zijn 18 professionals geïnterviewd die werkzaam zijn bij organisaties die een coördinerende of uitvoerende rol hebben binnen de
versterkingsoperatie. Doel van het onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in hoe het versterkingsproces verloopt vanuit het perspectief van de betrokken actoren.
Geïnterviewden zijn professionals werkzaam bij de instanties die direct betrokken zijn bij de versterkingsopgave. Zij maken dus allen deel uit van het ‘werkveld’ binnen de uitvoering
van versterking. Hierbij gaat het om de volgende instanties (en geven we hun verantwoordelijkheden weer):

 • Nationaal Coördinator Groningen en gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning, beoordeling en aansturing van de versterkingsoperatie
 • Bouwbedrijven. Zij komen in beeld bij de daadwerkelijke uitvoering van de versterkingsmaatregelen c.q. vervangende nieuwbouw van woningen.
 • Woningcorporaties die eigenaar zijn van woningen die versterkt moeten worden. Ze vertegenwoordigen hun huurders, zijn onderhandelingspartner met NCG en het rijk
  en deels opdrachtgevende partij voor bouwbedrijven.
 • Welzijnsorganisaties of welzijnsmedewerkers in dienst van gemeenten. Zij hebben een steeds grotere rol gekregen in het begeleiden van bewoners binnen de
  versterkingsopgave.

In de interviews met deze professionals kwamen de volgende onderzoeksvragen aan bod:

 • Wat is de visie van verschillende actoren op het verloop van de versterking en de impact op individuele bewoners en voor het dorp/de buurt?
 • Welke rol kunnen de verschillende professionals binnen de betrokken organisaties hierin spelen?
 • Hoe communiceren de betrokken professionals hier onderling over?

Klik hier om het rapport te bekijken.

Nieuwsbrief Aardbevings Academie

Op de hoogte blijven van (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.