Masterclass Meer bereiken in netwerken – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Masterclass

Meer bereiken in netwerken

Dr. Jelly Zuidersma

Meer bereiken in netwerken

Dr. Jelly Zuidersma

Masterclass Meer bereiken in netwerken

Masterclass Meer bereiken in netwerken

In een netwerk kunnen organisaties veel meer bereiken voor burgers, zorgvragers, professionals en/of studenten, dan ieder voor zich. Doelgerichte netwerken worden steeds meer als oplossing gezien voor complexe vraagstukken die om maatwerk vragen. Belangrijk is dat het netwerk het voor elkaar krijgt dat betrokken organisaties en hun professionals bereid zijn een deel van hun zelfstandigheid in te leveren in het belang van het grotere netwerkdoel. Hoe zorg je ervoor dat de partijen in zo’n netwerk hun eigen belang overstijgen, en aan het collectieve resultaat blijven denken?

In deze masterclass krijg je inzicht in hoe professionals van verschillende disciplines vanuit bijvoorbeeld Welzijn, Zorg, Bouw, de Overheid wederkerig kunnen samenwerken ten behoeve van de burger met problemen ten gevolge van de aardbevingen. Wij bespreken met behulp van een casus hoe je wederkerigheid kan creëren, hoe je wederkerigheidsgedrag kunt herkennen en hoe je statusgedrag (belangen van de eigen discipline) kunt ombuigen naar wederkerigheidsgedrag. 

Ook is er veel ruimte om een eigen casus in te brengen.
In deze masterclass gaat Jelly Zuidersma in op de vraag:

  • Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenen niet in de eerste plaats aan het eigen belang, eigen doelgroep denken maar juist aan het collectieve resultaat?
  • Hoe kun je je doelen zo formuleren dat je elkaar (de ander) in de toekomst nodig hebt, en dat het niet door een afzonderlijke relatie bereikt kan worden?
  • Hoe kun je een netwerk inrichten zodat de doelen voor burgers, zorgvragers, professionals bereikt worden en er profijt van hebben?
  • Op welke wijze kun je de successen van netwerken monitoren en evalueren?

Dr. Jelly Zuidersma

Dr. Jelly Zuidersma volgde de lerarenopleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool te Leusden en studeerde verplegingswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. In 2012 is zij gepromoveerd op het onderwerp wederkerigheidspatronen in regionale samenwerkingsverbanden. Als programma manager begeleidt zij al jaren onderwijs- en onderzoeksprojecten bij NetwerkZON. Als lector focust zij zich op het onderwerp: wederkerigheid, dat ervoor zorgt dat alle verschillende partijen uit het onderwijs, het onderzoek, het werkveld en de maatschappij (dus ook cliënten, burgers, overheden), ondanks hun verschillen, complementair samenwerken aan gezamenlijke doelen.

contact

Aardbevings Academie
Neem via email contact op via
aardbevingsacademie@ggd.groningen.nl

Postadres Aardbevings Academie
Postbus 584
9700 AN Groningen

De Puddingfabriek
Viaductstraat 3-4
9725 BG Groningen

Nieuwsbrief Aardbevings Academie
Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.