De Aardbevings Academie voorziet echt in een behoefte – Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen

Nieuws

De Aardbevings Academie voorziet echt in een behoefte

Henk Bakker

De aardbevingen in Groningen trekken een zware wissel op de bewoners, maar ook op de professionals die zich met deze problematiek bezig houden. Voor hen is er de Aardbevings Academie, die gratis trainingen en workshops aanbiedt. Henk Bakker van de gemeente Groningen volgde de training geweldloze communicatie. ‘Je moet dit jezelf gunnen.’

Hoe ben jij betrokken bij de versterkingsoperatie?

Ik ben beleidsmedewerker versterken en vernieuwen bij de gemeente Groningen. Dat doe ik nu twee jaar. Ik ondersteun de directeuren en de wethouder in bestuurlijk overleg, bereid vergaderingen voor en geef advies. We werken bij de gemeente met een klein team en wij zijn een belangrijke buffer tussen het beleid en de mensen die de versterking organiseren. Wij moeten zoveel mogelijk ruis bij hen weg zien te houden.

Hoe kwam je terecht bij de Aardbevings Academie?

We wilden graag iets aan teambuilding doen, want de meesten van ons zitten minder dan twee jaar op dit dossier en dan hebben we ook nog de coronaperiode achter de rug waarbij iedereen veel thuis werkte.

Veel mensen – ik ook – kiezen er bewust voor om hun energie in te zetten voor het aardbevingsdossier, maar de frustratiefactoren zijn hoog en dat zorgt voor een groot verloop.  Je wordt ook vaak geconfronteerd met boze mensen. Dat is begrijpelijk, want het gaat over hun huis, hun leven. Onze frustratie is werkgerelateerd, dat is iets anders. Dus is het goed om te reflecteren: waarom doe ik dit, hoe houd ik het vol?

We hebben daarom de training geweldloze communicatie gevolgd. Die biedt handvatten om met al die gevoelens waar je mee te maken krijgt om te gaan. Het is belangrijk dat we gericht zijn en blijven op de inwoners, ook als hun frustratie tot onredelijkheid leidt. De Aardbevings Academie helpt daarbij en daarmee voorzien ze echt in een behoefte wat mij betreft. En dat zie ik ook bij collega’s.

Wat heb je geleerd van de training?

Je wordt je ervan bewust dat je veel mogelijkheden hebt om te reageren op conflictsituaties of frustraties. Je leert om eerst naar je eigen gevoel te kijken: roept iets boosheid op bij jou en waar zit dat hem dat in? En wil je dan vervolgens vooral uiting geven aan je eigen gevoel of wil je proberen te begrijpen wat de ander bezighoudt? Er is niet één weg die tot de juiste oplossing leidt. Dat was heel sterk aan de training, vond ik: de open benadering en het werken vanuit de eigen ervaringen van mensen.

De training ging aan de hand van concrete voorbeelden. Aardbevingsgerelateerd, maar bijvoorbeeld ook hoe je met je puberdochter thuis kunt omgaan. Je kunt deze techniek gebruiken in alle situaties waar je frustraties en negatieve gevoelens tegenkomt, dus ook privé.

Zou je vaker zo’n training willen volgen?

 ,,Zeker. Het is belangrijk dat je tijd neemt voor reflectie: waarom doe ik dit eigenlijk, wat is mijn motivatie, hoe verhoud je je tot de bewoners en andere organisaties. Dat is heel zinvol en dat moet je jezelf gunnen. Maar in de praktijk word je vaak door de waan van de dag geleefd en dan komt het er niet van. Dus het is denk ik goed als werkgevers daar het voortouw in nemen, dat die zorgen dat je er tijd voor vrijmaakt.

Het is ook nuttig omdat je op zo’n training ook met een soort lotgenoten bij elkaar bent. Ik ben 62 en ik heb veel ervaring opgebouwd in de loop der jaren, ik laat me niet gauw uit het veld slaan. Maar dat kan ook imponerend werken op collega’s van 25. Op de training leer je je daarin ook kwetsbaar opstellen. En je zit twee dagen bij elkaar, dus je leert elkaar dan ook echt kennen.

Wie zou je een volgende keer mee willen nemen?

Ik zou het leuk vinden om dit met andere aardbevingsgemeenten samen te doen, want de onderlinge contacten zijn redelijk summier. Maar ook met de Nationaal Coördinator Groningen. Je loopt toch tegen hetzelfde aan en nu zet je je vaak tegen elkaar af als het misgaat. Onbekend maakt onbemind.

Waarom is een initiatief als de Aardbevings Academie zo noodzakelijk?

De aardbevingsproblematiek is een ramp is die vrij uniek is voor Nederland, waarbij de oplossingen gaandeweg worden ontwikkeld. Het is belangrijk om de kennis die we opbouwen met elkaar te delen en de Aardbevings Academie doet er heel veel aan om alle invalshoeken – kennisinstellingen, professionals en bewonersorganisaties – bij elkaar te brengen. Ze staan nog maar aan het begin, maar die ambitie is er.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.