Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen – Pagina 3

Dit platform en gratis deelname is mogelijk gemaakt door Provincie Groningen en de Ministeries van BZK en EZK.

Ervaar, leer en ontmoet.

Dit platform is voor jou! Voor alle professionals die werken met mensen die geraakt zijn door de Groningse aardbevingsproblematiek.

Onze activiteiten
Laatste nieuws
 • Alle startdata
 • 18-5-2022
 • 23-5-2022
 • 25-5-2022
 • 2-6-2022
 • 8-6-2022
 • 17-06-2022
 • 14-9-2022
 • 29-09-2022
 • 4-10-2022
 • 5-10-2022
 • 26-10-2022
 • 2-11-2022
 • Vrij toegankelijk t/m 31 december 2022
 • exacte datum volgt
 • In overleg

Masterclass Creëren van wederkerigheid in netwerken, hoe doe je dat?

Meer bereiken in netwerken, dat is de essentie van deze masterclass. Zorgorganisaties, onderwijs en overheden werken vaak samen in netwerken om patiënten/cliënten. Leerlingen en burgers …

Meer weten? →
Versterken en koppelkansen

Kennissessie Versterken en koppelkansen; wat kan wel en wat kan niet?

Bij het versterken van woningen wordt er ook ruimte geboden voor koppelkansen. Koppelkansen zijn extra mogelijkheden voor de bewoners om de woning te verduurzamen, te …

Meer weten? →
Typologieaanpak

Kennissessie Typologieaanpak – de nieuwe benadering in het versterkingsproces

In Groningen moeten veel huizen worden versterkt omdat deze niet aardbevingsbestendig zijn. Het kost te veel tijd om elk gebouw helemaal afzonderlijk te beoordelen. Daarom …

Meer weten? →

Kennissessie Compensatie bevingsschade: kansen of keuzestress?

De winning van aardgas is sterk verminderd en stopt in 2022. Daardoor wordt het in Groningen veiliger. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de versterkingsopgave en …

Meer weten? →

E-learning Ondersteunen van ouders bij het veilig opgroeien van kinderen in het aardbevingsgebied

Een handreiking voor professionals over hoe je in gesprek kunt gaan met ouders over veilig opgroeien in een stressvolle omgeving en hoe je als professional …

Meer weten? →

E-learning Omgaan met stress

Je bent een hulpverlener en je hebt te maken met problematiek van cliënten binnen het aardbevingsgebied. Dit programma gaat over stress: wat doet stress en …

Meer weten? →

Dynamische deskundigheidsbevordering & intervisie

Dynamische deskundigheidsbevordering & intervisie is een training waarbij zorgprofessionals worden toegerust om begeleiding van inwoners rondom processen toe te passen in de praktijk. En leren …

Meer weten? →

Cursus Handreiking voor professionals om in gesprek te gaan over kwetsbare thuissituaties

Hoe kun je als professional ouders/gezinnen ondersteunen bij veilig opgroeien van kinderen in het aardbevingsgebied? Door omstandigheden, bijvoorbeeld in de leefomgeving van de ouder, kan …

Meer weten? →
Laatste nieuws
Henk Bakker

De Aardbevings Academie voorziet echt in een behoefte

De aardbevingen in Groningen trekken een zware wissel op de bewoners, maar ook op de professionals die zich met deze problematiek bezig houden. Voor hen …

Lees meer →

Nieuwe workshop Workshop Integraal denken op weg naar een vitale toekomst

De Aardbevings Academie biedt een nieuwe workshop aan: Workshop Integraal denken op weg naar een vitale toekomst. Een vitale leefstijl helpt mensen om zich zowel …

Lees meer →

Nieuwe workshop Mentale en fysieke weerbaarheid op 2 juni 2022

De Aardbevings Academie biedt een nieuwe workshop aan: Mentale en fysieke weerbaarheid op 2 juni 2022. Deze workshop gaat over hoe om te gaan met …

Lees meer →
Onze thema's

Communicatie & Gespreks vaardigheden

Psychosociale weerbaarheid​

Intervisie & persoonlijke coaching

Samenwerken & netwerken

Informatie uitwisseling

Best Practices

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling?

Bibliotheek

Experiment Krewerd Project Final Report

Dit rapport gaat in op het effect van de versnelde beoordelingsprocedure rond de versterking van woningen binnen het experiment Krewerd op de veerkracht van de …

Eindrapportage ‘Perspectief van bewoners in de versterking’

Dit onderzoek door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen gaat over hoe het bewonersperspectief op dit moment betrokken wordt in de versterking én hoe dit beter …

BOUDEL OP RIEG – Stand van zaken gasdossier Groningen

Augustus 2020 verscheen de Barometer ‘Boudel op rieg’ van het Groninger Gasberaad over de stand van zaken in het Groninger gasdossier. Het Groninger Gasberaad deelt …

Eindrapport Gronings Perspectief Fase 2

In dit rapport presenteren we de resultaten van de laatste meting van Gronings Perspectief Fase 2 (GP-II). Gronings Perspectief is een meerjarig onderzoek naar gezondheid, …

Professionals over de versterkingsoperatie

In de periode december 2019 tot september 2020 zijn 18 professionals geïnterviewd die werkzaam zijn bij organisaties die een coördinerende of uitvoerende rol hebben binnen …

Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

Tussen februari en september 2020 zijn 33 professionals geïnterviewd die sleutelposities bekleden bij de verantwoordelijke instanties in het gaswinningsdossier. Doel van het onderzoek is om …

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.