Aardbevings Academie. Platform voor professionals die bewoners ondersteunen – Pagina 3

Dit platform en gratis deelname is mogelijk gemaakt door Provincie Groningen en de Ministeries van BZK en EZK.

Ervaar, leer en ontmoet.

Dit platform is voor jou! Voor alle professionals die werken met mensen die geraakt zijn door de Groningse aardbevingsproblematiek.

Schrijf je nu in! Deelname is gratis

Onze activiteiten
Laatste nieuws
  • Alle startdata
  • 13-12-2022
  • Vrij toegankelijk t/m 31 december 2022
  • Nader te bepalen
  • In overleg

Podcast ‘Een nieuwe aanpak in Krewerd.’

“Het kan nog veel sneller, daarvan ben ik overtuigd.” Ben van Rein, van het lectoraat Aardbevingsbestendig bouwen en onderzoeker Hanneke Pot, van het lectoraat Leefomgeving in Transitie, gaan met …

Meer weten? →

Masterclass Creëren van wederkerigheid in netwerken, hoe doe je dat?

Meer bereiken in netwerken, dat is de essentie van deze masterclass. Zorgorganisaties, onderwijs en overheden werken vaak samen in netwerken om patiënten/cliënten. Leerlingen en burgers …

Meer weten? →
Versterken en koppelkansen

Kennissessie Versterken en koppelkansen; wat kan wel en wat kan niet?

Bij het versterken van woningen wordt er ook ruimte geboden voor koppelkansen. Koppelkansen zijn extra mogelijkheden voor de bewoners om de woning te verduurzamen, te …

Meer weten? →
Typologieaanpak

Kennissessie Typologieaanpak – de nieuwe benadering in het versterkingsproces

In Groningen moeten veel huizen worden versterkt omdat deze niet aardbevingsbestendig zijn. Het kost te veel tijd om elk gebouw helemaal afzonderlijk te beoordelen. Daarom …

Meer weten? →

Kennissessie Compensatie bevingsschade: kansen of keuzestress?

De winning van aardgas is sterk verminderd en stopt in 2023 of 2024. Daardoor wordt het in Groningen veiliger. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de …

Meer weten? →

E-learning Ondersteunen van ouders bij het veilig opgroeien van kinderen in het aardbevingsgebied

Een handreiking voor professionals over hoe je in gesprek kunt gaan met ouders over veilig opgroeien in een stressvolle omgeving en hoe je als professional …

Meer weten? →

E-learning Omgaan met stress

Je bent een hulpverlener en je hebt te maken met problematiek van cliënten binnen het aardbevingsgebied. Dit programma gaat over stress: wat doet stress en …

Meer weten? →

Dynamische deskundigheidsbevordering & intervisie

Dynamische deskundigheidsbevordering & intervisie is een training waarbij zorgprofessionals worden toegerust om begeleiding van inwoners rondom processen toe te passen in de praktijk. En leren …

Meer weten? →
Laatste nieuws
Foto Gardien en Liane

Trainingen Aardbevings Academie zijn voortaan inhouse: ‘Grijp die kans!’

De Aardbevings Academie kiest een nieuwe koers: de kosteloze cursussen en trainingen voor professionals in het aardbevingsgebied worden voortaan inhouse aangeboden. GGD-projectmanager Gardien de Jongh …

Lees meer →

Nieuwe online training op 16-11-2022: Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid

In de provincie Groningen wonen veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In het aardbevingsgebied hebben mensen te maken met de afhandeling van …

Lees meer →

13 oktober: Kenniscongres Experiment Groningen: Inzicht en Impact!

Op donderdag 13 oktober 2022 houden Kennisplatform Building G en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen het Kenniscongres ‘Experiment Groningen: Inzicht en Impact!’ Het doel? Informeren, …

Lees meer →
Onze thema's

Communicatie & Gespreks vaardigheden

Psychosociale weerbaarheid​

Intervisie & persoonlijke coaching

Samenwerken & netwerken

Informatie uitwisseling

Best Practices

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, (gratis) activiteiten en kennisontwikkeling?

Bibliotheek

Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen is een actualisatie en opvolging van deze voorgaande literatuurstudies

Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen is een actualisatie en opvolging van deze voorgaande literatuurstudies. Voor dit geactualiseerde overzicht …

Experiment Krewerd Project Final Report

Dit rapport gaat in op het effect van de versnelde beoordelingsprocedure rond de versterking van woningen binnen het experiment Krewerd op de veerkracht van de …

Eindrapportage ‘Perspectief van bewoners in de versterking’

Dit onderzoek door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen gaat over hoe het bewonersperspectief op dit moment betrokken wordt in de versterking én hoe dit beter …

BOUDEL OP RIEG – Stand van zaken gasdossier Groningen

Augustus 2020 verscheen de Barometer ‘Boudel op rieg’ van het Groninger Gasberaad over de stand van zaken in het Groninger gasdossier. Het Groninger Gasberaad deelt …

Eindrapport Gronings Perspectief Fase 2

In dit rapport presenteren we de resultaten van de laatste meting van Gronings Perspectief Fase 2 (GP-II). Gronings Perspectief is een meerjarig onderzoek naar gezondheid, …

Professionals over de versterkingsoperatie

In de periode december 2019 tot september 2020 zijn 18 professionals geïnterviewd die werkzaam zijn bij organisaties die een coördinerende of uitvoerende rol hebben binnen …

Scroll naar top

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we de dag van de maatschappelijke pionier. Een dag specifiek bedoeld voor mensen die werken binnen het sociaal maatschappelijk domein in het aardbevingsgebied. Tijdens de dag krijg jij als professional de kans om medepioniers te ontmoeten, kennis te delen en leuke workshops te volgen. Deelname is gratis.